Tylko zalogowani klienci mogą zobaczyć aktualne ceny i dokonać zakupu. Nie masz jeszcze konta w naszym sklepie - zarejestruj się. Zapraszamy.

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://amiya-tech.eu

  

Mikołów,  ważny od 26.06.2020 r godz. 00.00

 

Regulamin

Informacje ogólne

 • Właścicielem sklepu internetowego http://amiya-tech.eu  jest firma AMIYA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 43-190 Mikołów, ul. Waryńskiego 30/L2 nr NIP: 6351845720, REGON: 369635103 zarejestrowana pod nr KRS:0000722063
 • Firma AMIYA GROUP Sp. z o.o. jest stroną umowy sprzedaży z Klientem
 • Produkty to wszelkie towary i usługi, które Klient może nabyć w sklepie internetowym http://amiya-tech.eu.  Wszelkie produkty posiadają deklaracje producentów i importerów o zgodności z obowiązującymi normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej
 • Zamówień w sklepie http://amiya-tech.eu mogą dokonywać osoby pełnoletnie. Osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Warunkiem dokonania zakupu w sklepie http://amiya-tech.eu jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy.
 • Poprzez złożenie zamówienia w sklepie http://amiya-tech.eu Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu w celu realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych firmy AMIYA GROUP Sp. z o.o.. Jednocześnie Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych przez firmę AMIYA GROUP Sp. z o.o. w celach promocyjno-marketingowych.
 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci sklepu http://amiya-tech.eu mają prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystania.

Składanie zamówień

 • Ilość oferowanych produktów w ramach sklepu http://amiya-tech.eu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji
 • Firma AMIYA GROUP Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronie http://amiya-tech.eu oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą elektroniczną ( e-mail).
 • Zamówienia będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia są przyjmowane 24 h/dobę za pośrednictwem witryny http://amiya-tech.eu .
 • Klient zobowiązany jest do podania dokładnego adresu e-mail oraz numeru telefonu celem potwierdzenia zamówienia oraz jego szczegółów.
 • Zamówienia będą rozpatrywane w ciągu 24h roboczych od dnia ich złożenia.
 • Produkty będą przygotowywane do wysyłki po prawidłowym potwierdzeniu zamówienia.
 • W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 24 h zamówienie zostaje anulowane.
 • Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą przyjmowane.
 • Na czas realizacji zamówienia składają się czas wysyłki oraz czas dostawy.
 • Czas wysyłki jest to czas potrzebny na przygotowanie produktu do wysyłki, wynosi do 4 dni roboczych (w dni robocze od poniedziałku do piątku).
 • Czas dostawy jest to czas potrzebny na dostarczenie przesyłki do domu Klienta przez firmę kurierską
 • Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu prawidłowego potwierdzenia zamówienia.

 

 

 

Dostawa

 • Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej
 • Szczegółowe zasady dostawy towarów do domu Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę.
 • Koszt dostawy uzależniony jest od wielkości przesyłki i firmy realizującej dostawę
 • Dostawy wysyłane są co dziennie od poniedziałku do piątku.
 • Dostawy odbywają się na adres podany w zamówieniu. W przypadku płatności przelewem na konto sklepu istnieje możliwość dostawy na dowolny adres na terenie Polski.
 • Dostawy zagraniczne realizowane są po uzgodnieniu kosztów transportu.
 • Sklep http://amiya-tech.eu nie określa dolnej wartości zamówienia. Za wyjątkiem akcji promocyjnych, bonusów jak innych działań marketingowych – dla których sporządzone są osobne regulaminy promocji.

Płatności

 • Płatności można realizować przelewem na rachunek bankowy prowadzony w mBank S.A. O/KATOWICE

PLN                            66 1140 2004 0000 3702 7749 4492

dla płatności z zagranicy:

       EURO                 PL   89 1140 2004 0000 3412 0643 0633

 

BIC/SWIFT:   BREXPLPWMBK

mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ, Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2    SORT CODE   - 1140200

on-line, kartą kredytową lub za pobraniem.

 • W przypadku płatności przy odbiorze, należność za zakupiony produkt, po uprzednim pokwitowaniu, pobiera upoważniony pracownik firmy realizującej dostawę.
 • W przypadku przelewu na konto bankowe wysyłka następuje po wpłynięciu należności na konto.
 • Kwoty przedpłacone za nie zrealizowane produkty będą zwracane na konto Kupującego.

Reklamacje

 • Reklamacje składane są w siedzibie firmy AMIYA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 43-190 Mikołów, ul. Waryńskiego 30/L2  w godzinach 10.00-15.00 lub elektronicznie na adres e-mail: info@amiyagroup.eu
 • Klient ma prawo do sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę.
 • W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie protokołu reklamacyjnego wraz z przedstawicielem firmy realizującej dostawę. Sporządzenie protokołu będzie pomocne przy rozpatrzeniu roszczeń Klienta z tytułu uszkodzeń mechanicznych przesyłki w transporcie.
 • Reklamacje, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów technicznych monitora Klienta nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.
 • Firma AMIYA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odpowiedzialna względem Klienta (rękojmia), jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 • Dostarczenie reklamowanego produktu. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres.
 • Firma AMIYA GROUP Sp. z o.o.  ustosunkuje się w terminie 14 dni do wszelkich żądań klientów dotyczących reklamowanych towarów.
 • Gdyby firma AMIYA GROUP SP. z o.o. nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.
 • Firma AMIYA GROUP Sp. z o.o. jest obowiązana wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 • W przypadku żądania zwrotu należności na rzecz konsumenta, nastąpi to niezwłocznie.
 • W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wyznaczyć termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny).
 • Klient w razie odstąpienia od umowy albo żądania wymiany Produktu na wolny od wad, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży – do miejsca, w którym Produkt został wydany Klientowi.
 • W przypadku innych kosztów poniesionych przez Klienta w związku z reklamacją Klient może się ich domagać na zasadach ogólnych. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań.
 • Należność za zwrócony produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego.
 • Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Zwroty

 • Koszty zwrotu ponosi kupujący.
 • Mają Państwo prawo zwrócić zakupione towary w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas czyli firmę AMIYA GROUP Sp. z .o.o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 • Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór dostępny na dole strony), jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 • Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 • Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klientów będących konsumentami z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz 
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 
 • Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Postanowienia końcowe

 • Firma AMIYA GROUP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyny.
 • Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
 • Zdjęcia mogą przedstawiać wielo-wariantowość produktu, jego zróżnicowanie kolorystyczne oraz sposób pakowania.
 • Niewypełnienie pola uwagi będzie oznaczało zgodę na wydanie losowe danego produktu w ramach jego kolorystyki lub wariantowości.
 • Ceny produktów wyrażone są w złotych polskich za 1 szt. Ceny produktów wyrażone są jako netto i brutto ( zawierające podatek VAT).
 • Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
 • Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie http://amiya-tech.eu   jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem w czasie realizacji zamówienia. Firma AMIYA GROUP Sp. z o.o. zastrzega prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną rzez produkt niebezpieczny z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz.93 ze zm.).
 • Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane rzez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz 296 ze. zm.).
 • Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem AMIYA GROUP Sp. z o.o. deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 26.06.2020 r. od godz. 00.00

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Adresat:

 

AMIYA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-190 Mikołów, ul. Waryńskiego 30/L2


Czynne od pon. do pt. w godz. od 8:00 do 16:00 
Tel.: +48 729 873 985

Zwroty należy kierować na adres:  AMIYA GROUP Sp. z o.o. 41 – 800 Zabrze, ul. Średnia 3

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży/zakupu następujących rzeczy(*): 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
Data odbioru ..................................................................................................
Imię i nazwisko konsumenta (-ów)………………………………………………. 
........................................................................................................................ 
Adres konsumenta (-ów).................................................................................
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
Prosimy wraz z odsyłanym towarem podać numer dowodu zakupu / paragonu 
......................................................................................................... 
Można również podać numer konta do zwrotu należności:............................ 
........................................................................................................................ 
Data................................................................................................................. 
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

--KONIEC---

 

       Regulamin zaakceptował:

 

                AMIYA GROUP Sp. z o.o.

43-190 Mikołów, ul. Waryńskiego 30/L2

 

TOMASZ WROCŁAWSKI

Członek Zarządu

 

 

 

Wyd. 2  z dnia 25.06.2020

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl